Välkommen till Direktassistans!
Bokmärken:

Anpassa
Start
Info
Aktuellt
Frågor & svar
Intressenter
Kontakt
Länkar
Press


Anpassa sidan!
Den här sidan finns i tre olika skepnader:

1. Grafiskt optimerad version.
2. Grafisk version, fast med stor text.
3. Ren textversion (Här är Du just nu).

Till toppen av sidan

Ett demokratiskt verktyg
Flera intressenter har redan börjat prova Direktassistans. Bland dessa hittar vi Allmänna Reklamationsnämnden, Strömstads, Tjörns, Kalix' och Ovanåkers kommuner, samt Barnombudsmannen och Armémuseum. Direktassistans uppmärksammades den 26 januari i Radio Väst. Vill Du höra inslaget? Klicka här!

TalHandikappades riksFörening och Hjälpmedelsinstitutet skall under en treårsperiod tillsammans med Afasiförbundet, Föreningen JAG, Redacentret Lindah och TeleTal genomföra projektet Direktassistans.

Projektidé
Det finns ett stort behov av en IT-support/helpdesk som är utformad för att assistera personer med olika former av funktionshinder. Projektet bygger på att via Internet ge brukaren assistans med exempelvis att läsa dokument, skriva/läsa e-post, ta bort virus, programinstallationer, miljöorientering (tillsammans med webbkamera) och hitta information på hemsidor.

Hur gör man?
För att etablera kontakt med Direktassistans klickar brukaren till exempel på en bildlänk upplagd på en hemsida (t ex den gula bilden längs upp till höger) vilket resulterar i att Direktassistans uppmärksammar att någon efterfrågar hjälp. Dialog etableras. Hjälpen kan ges direkt tillsammans med ljud- och bildkommunikation. Kommunikation med hjälp av symbolsystem kan också göras.

Vill Du prova Direktassistans under en period?

Ring 0520 - 808 00, eller skriv till oss på info@direktassistans.se, för mer information.

Till toppen av sidan

Hur gör man?
Flera intressenter har redan börjat prova Direktassistans. Bland dessa hittar vi Allmänna Reklamationsnämnden, Strömstads, Tjörns, Kalix' och Ovanåkers kommuner, samt Barnombudsmannen och Armémuseum. Direktassistans uppmärksammades den 26 januari i Radio Väst. Vill Du höra inslaget? Klicka här!

Vi har för närvarande endast bemanning dagtid mellan kl. 09.00-16.00!

- Vi kan läsa text åt Dig!
- Vi kan läsa och skriva e-post åt Dig!
- Vi kan hjälpa Dig söka på internet!
- Vi kan göra så att Du får upp sökt information direkt på Din dataskärm!

Vill Du chatta direkt med oss klickar du på ->> Klicka för att chatta direkt med oss på Direktassistans!
För att prata med oss ringer Du 0520-808 00 ->> Bild på en telefon. Numret till Direktassistans är 0520-80800.
För att lämna meddelande till oss klickar Du på ->> Bild på ett brev. Klicka här för att skicka e-post till Direktassistans.
Vi som hjälper Dig är riktiga människor!
Vi har god kunskap om, och lång erfarenhet av funktionshinder!

Till toppen av sidan

Aktuellt
Jan-feb -04
Flera intressenter har redan börjat prova Direktassistans. Bland dessa hittar vi Allmänna Reklamationsnämnden, Strömstads, Tjörns, Kalix' och Ovanåkers kommuner, samt Barnombudsmannen och Armémuseum. Dessa prov kommer att pågå under våren.

Jan -04
Direktassistans uppmärksammades den 26 januari i Radio Väst. Vill Du höra inslaget? Klicka här!

December -03
031203. Bengt Olsen, projektledare för Direktassistans, och Susanne Lundin från TalHandikappades riksFörening, är inbjudna till Hjälpmedelsinstitutet för att där visa upp tjänsten Direktassistans för Lena Rundfeldt och Folke Eliasson. De håller på med att göra en analys av ett antal handikapp-projekt som, i likhet med Direktassistans, fått medel från Allmänna Arvsfonden. Under utredningens gång har det via olika enkäter framkommit att det man saknat mest just har varit en IT-support för människor med olika funktionshinder.

November -03
Fler och fler intressenter skriver upp sig för att prova Direktassistans. Tjänsten drar igång på prov hos ett antal kommuner och myndigheter under januari och februari 2004.

Till toppen av sidan

Frågor och svar!
På den här sidan har vi försökt att sammanställa några av de vanligaste frågor vi fått in. Hittar Du inte svaret Du sökte här? Du är välkommen med Dina frågor - ring 0520 - 808 00, eller skicka ett mail till info@direktassistans.se.

Hur loggas samtalen under prövoperioden?
Svar: Under prövoperioden loggas chattkonversationer men inte antal som väljer talsyntes. Vi har funktionen loggning av talsyntesen också men det är inte något som vi lägger in vid en prövoperiod. Men om Du tar den kostnad som därmed skulle uppstå så ordnar vi det.

Får vi reda på antal samtal som rör vår webbplats?
Svar: Se ovan.

Får vi veta vad de frågat om?
Svar: Ja, hela chattkonversationen sparas. När brukaren avslutar en chattkonversation får han/hon också en förfrågan om chattkonversationen skall skickas via e-post till honom/henne eller till någon annan. Sistnämnda kan vara särskilt bra med tanke på integritet och att brukaren själv skall kunna se att vad som skrevs också är med verkligheten överensstämmande (t ex vid ett trepartssamtal där brukaren själv inte kan skriva).

Det finns kanske en risk för att personer utan ett särskilt handikapp använder Direktassistans. Hur ser ni på det?
Svar: Det är trevligt med sådana risker :). Vi inser att även människor utan funktionshinder kan välja att använda Direktassistans t ex när det gäller att hitta information eller när den äldre generationen av människor inte är så van att hantera dator och Internet. Vi vänder oss inte till någon specifik grupp utan till alla som av endera orsaken önskar assistans när man vill ha behållning av en hemsida. Det "trevliga" är ju att vi, från Direktassistans, inte vet om brukaren är blind, dyslektiker, har talsvårigheter mm eller om det är en person utan funktionshinder. Det ökar möjligheten till att bättra på "bron" som skall hjälpa till att integrera människor både med funktionshinder och människor utan. Däremot, när vi får ett "anrop" utgår vi ifrån att det är en funktionshindrad som önskar assistans. Det innebär t ex att vi inte jäktar på i dialogen, skriver enkelt, ger flera alternativ för samma sak. Kort sagt, alla är välkomna!

Kommer direktassistans vara bemannat dygnet runt?
Svar: Nej, Direktassistans kommer inte att vara bemannat dygnet runt. Tiden för bemanning kommer att vara från klockan 08.00 till 20.00. Det är vår ambition att Direktassistans skall vara bemannat dygnet runt i en framtid men det är inte realistiskt att dra på sig så stora personalkostnader i ett inledningsskede, vilket i sin tur skulle öka kostnaden för er.

Hur många språk kommer ni att kunna hantera?
Svar: I princip kan vi hantera hur många språk som helst men till en början kommer vi att starta med tre - svenska, engelska och ett annat främmande språk.

Antar att assistans på alla språk inte kan ges dygnet runt - hur hanterar ni detta?

Svar: Nej, det är riktigt, vi kommer inte att ha bemanning dygnet runt varför vi inte heller kan ge assistans av "riktiga" människor. Däremot har vi en talsyntes som gör hemsidan "levande" som fungerar dygnet runt och sju dagar i veckan. För ett prov gå in på länken www.direktassistans.se och prova. För musen över den text du vill ha uppläst och gå in i rutan "Läs text" så att det blir en hand klicka. Men först måste du välja bildlänken längst upp till höger på sidan. Talsyntesen kan erhållas med upp till tio språk.

Jag har tittat på er hemsida www.direktassistans.se, är det de som finns i listan som deltar i försöket eller tillkommer det fler?
Vi får då och då samtal per telefon och e post från intressenter som önskar vara med i försöket både med Speech Generator och Direktassistans. Det är bra! Vi har inte sagt att det bara får vara ett visst antal som får "prova på". Snarare ser vi det som viktigt att de som är intresserade också får chansen t prova på - då med särskild tanke på värdet för brukarna av tjänsterna.

När kan vi börja att testa Direktassistans?
Just för tillfället provar vi 3 program för Direktassistans med liknande funktioner. Provningen görs i referensgruppen. Vi har inte tagit ställning till vilket program vi slutligen kommer att använda. Vad jag hoppas är att vi vid årsskiftet vet vilket program vi väljer och att det är det programmet som våra er kommer att göra tillgängligt för sina kommuninvånare. Därför blir svaret att vi vid årsskiftet startar utåt med Direktassistans.

Hur ska tjänsten finansieras långsiktigt? Med andra ord - vad kan den tänkas kosta när testperioden är till ända?
Svar: Kostnaden kommer att vara ett fast belopp per månad. Beloppet räknas fram utifrån mängden information som finns på er hemsida och antalet sidvisningar samt om ni önskar annat språk än svenska. Initialt tillkommer också ett engångsbelopp som skall täcka den tid det tar att "läsa in sig" om på er hemsida. Därefter löper den månatliga avgiften. Skicka mig gärna information om antal besökare på Din hemsida så skall jag ta fram ett pris till Dig. Jag är övertygad om att vi hittar ett pris som passar oss båda!

Med bästa hälsningar,
Bengt Olsen

Projektledare, direktassistans

Till toppen av sidan

Direktassistans - intressenter
Många aktörer inom både offentlig och privat verksamhet har visat stort intresse för projektet Direktassistans. Nedan följer en lista på dem som hittills anmält sitt intresse av att prova på tjänsten. För att se vilka det är kan Du antingen scrolla ner längs listan, eller använda Dig av de bokmärken som finns direkt under denna text.

Intressenter är:

Kommuner
Landsting
Högskolor/Universtitet
Myndigheter
Handikappförbund
Företag


Kommuner
Eslöv
Falun
Kalix
Mullsjö
Norrtälje
Nyköping
Ovanåker
Strömstad
Tjörn
Tranås
Uppvidinge
Östhammar
Tillbaka till intressenter
 
Landsting
Handikappkommittén
Västra Götalandsregionen
Tillbaka till intressenter
 
Högskolor/Universitet
HTU - Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Tillbaka till intressenter
 
Myndigheter m m
Allmänna reklamationsnämnden
Armémuseum
Barnombudsmannen
Föreningen JAG
Hjälpmedelsinstitutet
Livrustkammaren
Redacentret Lindah
Riksskatteverket
Sida
Svea hovrätt
TeleTal
Tillbaka till intressenter
 
Handikappförbund
Afasiförbundet
TalHandikappades riksFörening
Tillbaka till intressenter
 
Företag
Flexenita
Verbaldigitalius
Tillbaka till intressenter

Till toppen av sidan

Kontakta oss!
Du kanske har frågor som brukare, Du kanske är intressent, etc. Under alla omständigheter är Du välkommen med Dina frågor till oss på Direktassistans!

Projektledare: Bengt Olsen
   
Postadress: Direktassistans
Att. Bengt Olsen
Bothultsvägen 1
460 21 Upphärad
   
E-post-
adress:
info@direktassistans.se
   
Telefon: 0520 -   808 00
07069 - 808 00
   
Användar-
tester
Åse Rambrink,
tel: 0304 - 67 29 14
   
Användar-
tester :
Susanne Lundin,
tel: 013 - 36 71 60
   
Webb-
ansvarig:
Patric Carlzohn,
tel: 070 - 668 28 02

Till toppen av sidan

Länkar
På den här sidan har vi sammanställt ett antal länkar till olika resurser på nätet:

Handikappresurser:
TalHandikappades riksFörening
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelstips.nu
Handikappförbundens samarbetsorgan
Taltjänst Stockholm
Taltjänst Västernorrland
Verbaldigitalius

Till toppen av sidan

Pressröster
Här har vi samlat länkar till olika artiklar där man upp märksammat Direktassistans.

Länkar:
Direktassistans uppmärksammas
som unik tjänst av Radio Väst
040126 (extern länk)

Sveriges Radio Uppland tar upp
Direktassistans i sin nyhetssändning
030430 (extern länk)

Regeringsbeslutet
om projektet Direktassistans
(extern länk)

Till toppen av sidan


© Direktassistans 2004.