Länkar
På den här sidan har vi sammanställt ett antal länkar till olika resurser på nätet:

Handikappresurser:
TalHandikappades riksFörening
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelstips.nu
Handikappförbundens samarbetsorgan
Taltjänst Stockholm
Taltjänst Västernorrland
Verbaldigitalius

Vill Du prova Direktassistans under en period?

Ring 0520 - 808 00, eller skriv till oss på info@direktassistans.se för mer information.

© Direktassistans 2004.