Kontakta oss!
Du kanske har frågor som brukare, Du kanske är intressent, etc. Under alla omständigheter är Du välkommen med Dina frågor till oss på Direktassistans!

Projektledare: Bengt Olsen
   
Postadress: Direktassistans
Att. Bengt Olsen
Bothultsvägen 1
460 21 Upphärad
   
E-post-
adress:
info@direktassistans.se
   
Telefon: 0520 -   808 00
07069 - 808 00

Säljare   
Användartester
Susanne Andersson
 
Användar-
tester
Åse Rambrink,
tel: 0304 - 67 29 14
   
Användar-
tester :
Susanne Lundin,
tel: 013 - 36 71 60
   
Webb-
ansvarig:
Patric Carlzohn,
tel: 070 - 668 28 02

© Direktassistans 2004.