Frågor och svar!
På den här sidan har vi försökt att sammanställa några av de vanligaste frågor vi fått in. Hittar Du inte svaret Du sökte här? Du är välkommen med Dina frågor - ring 0520 - 808 00, eller skicka ett mail till info@direktassistans.se.

Hur loggas samtalen under prövoperioden?
Svar: Under prövoperioden loggas chattkonversationer men inte antal som väljer talsyntes. Vi har funktionen loggning av talsyntesen också men det är inte något som vi lägger in vid en prövoperiod. Men om Du tar den kostnad som därmed skulle uppstå så ordnar vi det.

Får vi reda på antal samtal som rör vår webbplats?
Svar: Se ovan.

Får vi veta vad de frågat om?
Svar: Ja, hela chattkonversationen sparas. När brukaren avslutar en chattkonversation får han/hon också en förfrågan om chattkonversationen skall skickas via e-post till honom/henne eller till någon annan. Sistnämnda kan vara särskilt bra med tanke på integritet och att brukaren själv skall kunna se att vad som skrevs också är med verkligheten överensstämmande (t ex vid ett trepartssamtal där brukaren själv inte kan skriva).

Det finns kanske en risk för att personer utan ett särskilt handikapp använder Direktassistans. Hur ser ni på det?
Svar: Det är trevligt med sådana risker :). Vi inser att även människor utan funktionshinder kan välja att använda Direktassistans t ex när det gäller att hitta information eller när den äldre generationen av människor inte är så van att hantera dator och Internet. Vi vänder oss inte till någon specifik grupp utan till alla som av endera orsaken önskar assistans när man vill ha behållning av en hemsida. Det "trevliga" är ju att vi, från Direktassistans, inte vet om brukaren är blind, dyslektiker, har talsvårigheter mm eller om det är en person utan funktionshinder. Det ökar möjligheten till att bättra på "bron" som skall hjälpa till att integrera människor både med funktionshinder och människor utan. Däremot, när vi får ett "anrop" utgår vi ifrån att det är en funktionshindrad som önskar assistans. Det innebär t ex att vi inte jäktar på i dialogen, skriver enkelt, ger flera alternativ för samma sak. Kort sagt, alla är välkomna!

Kommer direktassistans vara bemannat dygnet runt?
Svar: Nej, Direktassistans kommer inte att vara bemannat dygnet runt. Tiden för bemanning kommer att vara från klockan 08.00 till 20.00. Det är vår ambition att Direktassistans skall vara bemannat dygnet runt i en framtid men det är inte realistiskt att dra på sig så stora personalkostnader i ett inledningsskede, vilket i sin tur skulle öka kostnaden för er.

Hur många språk kommer ni att kunna hantera?
Svar: I princip kan vi hantera hur många språk som helst men till en början kommer vi att starta med tre - svenska, engelska och ett annat främmande språk.

Antar att assistans på alla språk inte kan ges dygnet runt - hur hanterar ni detta?

Svar: Nej, det är riktigt, vi kommer inte att ha bemanning dygnet runt varför vi inte heller kan ge assistans av "riktiga" människor. Däremot har vi en talsyntes som gör hemsidan "levande" som fungerar dygnet runt och sju dagar i veckan. För ett prov gå in på länken www.direktassistans.se och prova. För musen över den text du vill ha uppläst och gå in i rutan "Läs text" så att det blir en hand klicka. Men först måste du välja bildlänken längst upp till höger på sidan. Talsyntesen kan erhållas med upp till tio språk.

Jag har tittat på er hemsida www.direktassistans.se, är det de som finns i listan som deltar i försöket eller tillkommer det fler?
Vi får då och då samtal per telefon och e post från intressenter som önskar vara med i försöket både med Speech Generator och Direktassistans. Det är bra! Vi har inte sagt att det bara får vara ett visst antal som får "prova på". Snarare ser vi det som viktigt att de som är intresserade också får chansen t prova på - då med särskild tanke på värdet för brukarna av tjänsterna.

När kan vi börja att testa Direktassistans?
Just för tillfället provar vi 3 program för Direktassistans med liknande funktioner. Provningen görs i referensgruppen. Vi har inte tagit ställning till vilket program vi slutligen kommer att använda. Vad jag hoppas är att vi vid årsskiftet vet vilket program vi väljer och att det är det programmet som våra er kommer att göra tillgängligt för sina kommuninvånare. Därför blir svaret att vi vid årsskiftet startar utåt med Direktassistans.

Hur ska tjänsten finansieras långsiktigt? Med andra ord - vad kan den tänkas kosta när testperioden är till ända?
Svar: Kostnaden kommer att vara ett fast belopp per månad. Beloppet räknas fram utifrån mängden information som finns på er hemsida och antalet sidvisningar samt om ni önskar annat språk än svenska. Initialt tillkommer också ett engångsbelopp som skall täcka den tid det tar att "läsa in sig" om på er hemsida. Därefter löper den månatliga avgiften. Skicka mig gärna information om antal besökare på Din hemsida så skall jag ta fram ett pris till Dig. Jag är övertygad om att vi hittar ett pris som passar oss båda!

Med bästa hälsningar,
Bengt Olsen

Projektledare, direktassistans

Vill Du prova Direktassistans under en period?

Ring 0520 - 808 00, eller skriv till oss på info@direktassistans.se, för mer information.

© Direktassistans 2004.