Aktuellt

It-support direkt växer och kan bli en nationell tjänst

It-support direkt fortsätter under 2012 i de kommuner som varit engagerade i försöksverksamheten. Genom projektet erbjuds äldre och personer med funktionsnedsättning hjälp via telefon med hantering av bland annat datorn, mobiltelefonen, tv:n och elektronik i hemmet. Beslutet innebär en ökad möjlighet för att It-support direkt blir en framtida nationell tjänst.

Aug -04
Microsoft sponsrar projekt Direktassistans. Vi är mycket glada och tacksamma för att Microsoft valt vårt projekt som ett intressant projekt och därför sponsrar med mjukvara i form av programvara.

Maj -04
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
testar Direktassistans.

Maj -04
Direktassistans medverkar vid Offentlig@rummet i Eskilstuna 3-4 juni och har en egen monter. Kom och testa hur Direktassistans fungerar.
Offentliga rummets logo 

Maj -04
Valmyndigheten testar Direktassistans. 
Valmyndigheten, som inrättades den 1 juli 2001 har som främsta uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen.

April -04
Post- och telestyrelsen testar Direktassistans.
PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS fyra övergripande mål är: konsumenternas intressen i centrum, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation.

April -04
Flygvapenmuseum provar Direktassistans.
Flygvapenmuseum är ett ungt museum, vars uppgift är att visa det militära flygets utveckling i vårt land.

April -04
Föreningen JAG har börjat att prova Direktassistans. 

Feb-mars -04
Karlsborgs kommun, Norrtälje kommun och företaget Falckvital ansluter sig och testar nu Direktassistans.

Jan-feb -04
Flera intressenter har redan börjat prova Direktassistans. Bland dessa hittar vi Allmänna Reklamationsnämnden, Strömstads, Tjörns, Kalix' och Ovanåkers kommuner, samt Barnombudsmannen och Armémuseum. Dessa prov kommer att pågå under våren.

Jan -04
Direktassistans uppmärksammades den 26 januari i Radio Väst. Vill Du höra inslaget? Klicka här!

December -03
031203. Bengt Olsen, projektledare för Direktassistans, och Susanne Lundin från TalHandikappades riksFörening, är inbjudna till Hjälpmedelsinstitutet för att där visa upp tjänsten Direktassistans för Lena Rundfeldt och Folke Eliasson. De håller på med att göra en analys av ett antal handikapp-projekt som, i likhet med Direktassistans, fått medel från Allmänna Arvsfonden. Under utredningens gång har det via olika enkäter framkommit att det man saknat mest just har varit en IT-support för människor med olika funktionshinder.

November -03
Fler och fler intressenter skriver upp sig för att prova Direktassistans. Tjänsten drar igång på prov hos ett antal kommuner och myndigheter under januari och februari 2004.

Vill Du prova Direktassistans under en period?

Ring 0520 - 808 00 eller skriv till oss på info@direktassistans.se, för mer information.


© Direktassistans 2004.