TeleTal, gratis telefonstöd för funktionshindrade som får tal-, minnestöd samt stöd för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Tänk dig att du ringer till SJ för att beställa en tågbiljett. Eller kanske till Försäkringskassan för att få ett förtydligande på det beslut som du håller i din hand. Personen som svarar förstår inte vad du säger och snäser åt dig att återkomma när du nyktrat till eller vet vad du vill ha sagt. Trots att du anstränger dig maximalt kan du inte övertyga dem om att du faktiskt är vid dina sinnens fulla bruk. Plötsligt sitter du där och har fått luren i örat.

För att inte tala om alla de där "Talsvarsapplikationerna" som man möts av och som är till för att öka tillgängligheten. Tyvärr, men för många människor blir resultatet precis det motsatta!

Vad händer den dagen då människor i behov av talstöd behöver ringa akut till SOS eller Sjukvårdsupplysningen?

En annan verklighet…
Det kanske inte är så konstigt att personer som har svårt att uttrycka sig, väljer att inte använda telefonen, om man ser till ovanstående beskrivna scenarier! Kanske ringer de till ett fåtal, närstående människor som lärt sig att förstå, och som har tålamod att vänta och fråga. Eller också får anhöriga eller assistenter hjälpa till med telefonärenden. I Sverige, kan det vara upp till 1 miljon funktionshindrade som kan ha stor nytta av TeleTal.

Men nu förändras verkligheten....
TeleTal, har sedan 1998, bedrivits som försöksverksamhet av Post- och telestyrelsen men från och med 1 september, 2005 blir TeleTal en tjänst. Uppdraget att utföra tjänsten har gått till företaget Verbaldigitalius.

Öppet alla dagar
Varje vardag mellan 09.00 och 20.00 samt lördag-söndag mellan 12.00-16.00 kan man ringa till TeleTal där en telefonist kopplar upp ett trepartssamtal till den önskade mottagaren.

Telefonisten deltar sedan som hjälp och stöd under telefonsamtalet, och tolkar, förtydligar eller skriver/läser text när det behövs. På motsvarande vis kan vem som helst som behöver ringa till en person med funktionshinder använda tjänsten och få hjälp till en bättre kommunikation.

I korthet handlar TeleTal om…
Talstöd
: TeleTal kan fungera som talstöd för personer med otydligt tal. TeleTal finns då med i samtalet och förtydligar vad som sägs. TeleTal har också den viktiga rollen att lotsa den som ringer genom växlar och telefonslussar. Genom att TeleTal upprepar ordagrant eller fyller i då det behövs, garanteras att kommunikationen fungerar så bra som möjligt.

Läs- och skrivstöd: TeleTal kan också hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter att skriva anteckningar vid telefonsamtal. TeleTal postar, faxar eller skickar anteckningarna till den uppringande med e-post. TeleTal kan också hjälpa till att läsa text, exempelvis brev, i anslutning till ett telefonsamtal. Materialet som ska läsas upp kan skickas till TeleTal med post, e-post eller fax.

Minnesstöd: TeleTal fungerar även som minnesstöd och kan påminna om vad som är viktigt att få sagt under ett samtal. De samtalen förbereds alltid i förväg.

TeleTal, är en utmärkt tjänst att använda sig av, oavsett om det är i arbetslivet eller i det privata.

Numret till TeleTal är 020-22 11 44.
Hemsida: www.teletal.se

För mer information, vänligen ring Bengt Olsen , 0520-808 00 
eller mobil 070-69 80 800.


© TeleTal 2005