TeleTal kan fungera som talstöd för personer med otydligt tal. 
Läs mer >
TeleTal kan också hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter att skriva anteckningar vid telefonsamtal.
Läs mer >


TeleTal fungerar även som minnesstöd och kan påminna om vad som är viktigt att få sagt under ett samtal. 
Läs mer >


En annan värld!
Klicka här för att läsa om hur datorn och internet förändrade Kent-Oves liv!
Läs mer >